info@pageswebsite.com 0963635546

Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành

Điều 1:  Điều kiện bảo hành
  • PagesWebsite tiến hành bảo hành miễn phí đối với những trường hợp phát sinh lỗi sản phẩm của PagesWebsite
  • Còn thời hạn bảo hành
Điều 2: Thời hạn bảo hành
  1. 12 tháng kể từ ngày bàn giao sản phẩm/dịch vụ.
Điều 3: Từ chối bảo hành

PagesWebsite có quyền từ chối bảo hành trong các trường hợp sau:

  • Các lỗi phát sinh không phải do sản phẩm của PagesWebsite
  • Lỗi do vận hành không đúng hướng dẫn sử dụng, do sự vô ý, cẩu thả của người dùng
  • Lỗi của chương trình khác, phần mềm hệ thống, phần mềm hệ điều hành, phần mềm mạng (ví dụ hệ điều hành Windows...)
Điều 4: Phạm vi bảo hành

Sửa chữa miễn phí các lỗi phát sinh từ phía PagesWebsite

Điều 5: Chính sách hoàn trả:

PagesWebsite không áp dụng chính sách hoàn trả, khách hàng sử dụng dịch vụ của PagesWebsite dựa trên hợp đồng ký kết và nghiệm thu sản phẩm trước khi sử dụng dịch vụ.

PagesWebsite áp dụng bảo hành/bảo trì miễn phí trong 12 tháng cho khách hàng kể từ ngày nhận bàn giao sản phẩm/dịch vụ.

Gửi yêu cầu

Gửi yêu cầu, thắc mắc để được hỗ trợ sớm nhất.

 
0963635546