info@pageswebsite.com 0963635546

Chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân

Chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân

1. GIỚI THIỆU

1.1. Chào mừng bạn đến với PagesWebsite được vận hành bởi Công ty cổ phần PagesWebsite và các công ty liên kết ("Chúng tôi" hoặc "PagesWebsite")

PagesWebsite nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình liên quan đến bảo mật thông tin theo các quy định về bảo vệ thông tin dữ liệu cá nhân của pháp luật Việt Nam và cam kết tôn trọng quyền riêng tư và sự quan tâm của tất cả người dùng đối với website/ứng dụng di động/phần mềm (“Nền tảng”) của chúng tôi và các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp ("Dịch Vụ").

Người dùng có nghĩa là người đăng ký tài khoản/cung cấp thông tin với chúng tôi để sử dụng các Dịch Vụ.

Chúng tôi nhận biết tầm quan trọng của dữ liệu cá nhân mà bạn đã tin tưởng giao cho chúng tôi và tin rằng chúng tôi có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn một cách thích hợp. Chính sách bảo mật này ("Chính sách bảo mật" hay "Chính sách") được xây dựng để giúp bạn hiểu được cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi và/hoặc lưu giữ thông tin về bạn, cho dù là hiện nay hoặc trong tương lai, cũng như để giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt trước khi cung cấp cho chúng tôi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn.

1.2. "Dữ Liệu Cá Nhân" hay "thông tin cá nhân" có nghĩa là dữ liệu, dù đúng hay không, về một cá nhân mà thông qua đó có thể được xác định được danh tính, hoặc từ dữ liệu đó và thông tin khác mà một tổ chức có hoặc có khả năng tiếp cận. Các dữ liệu bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin có tên, tuổi, ngày sinh, CMND hoặc CCCD, SĐT, địa chỉ, email,…

1.3. Bằng việc sử dụng Các Dịch Vụ, đăng ký tài khoản/cung cấp thông tin của bạn cho chúng tôi có nghĩa là: bạn xác nhận và đồng ý rằng bạn chấp nhận các phương pháp, yêu cầu và/hoặc chính sách được mô tả trong Chính sách bảo mật này, và theo đây bạn xác nhận bạn đã biết rõ và đồng ý toàn bộ cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như mô tả trong đây. Nếu bạn không đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như mô tả trong chính sách này, vui lòng không sử dụng các dịch vụ của chúng tôi hay truy cập Nền tảng của chúng tôi. Nếu chúng tôi thay đổi Chính sách bảo mật của mình, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn thông qua việc đăng tải những thay đổi đó hoặc Chính sách bảo mật sửa đổi trên Nền tảng của chúng tôi. Trong phạm vi pháp luật cho phép, việc bạn tiếp tục truy cập, sử dụng, khai thác các Dịch Vụ hoặc Nền tảng, được xem là bạn đã công nhận và đồng ý với các thay đổi trong Chính Sách Bảo Mật này.

1.4. Chính sách này áp dụng cùng với các thông báo, chính sách khác hoặc điều khoản hợp đồng, điều khoản chấp thuận khác áp dụng liên quan đến việc chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và không nhằm ghi đè, thay thế, hủy bỏ những thông báo hoặc các điều khoản đó trừ khi chúng tôi có tuyên bố khác.

2. KHI NÀO PAGESWEBSITE SẼ THU THẬP DỮ LIỆU CÁ NHÂN?

2.1. Chúng tôi sẽ/có thể thu thập dữ liệu cá nhân về bạn:

 1. Khi bạn đăng ký và/hoặc sử dụng Các Dịch Vụ/Nền tảng của chúng tôi, hoặc mở một tài khoản với chúng tôi;
 2. Khi bạn gửi bất kỳ biểu mẫu nào, bao gồm đơn đăng ký hoặc các mẫu đơn khác liên quan đến bất kỳ sản phẩm và Dịch Vụ/Nền tảng nào của chúng tôi, bằng hình thức trực tuyến hay dưới hình thức khác;
 3. Khi bạn ký kết bất kỳ thỏa thuận nào hoặc cung cấp các tài liệu hoặc thông tin khác liên quan đến tương tác giữa bạn với chúng tôi, hoặc khi bạn sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;
 4. Khi bạn tương tác với chúng tôi, chẳng hạn như thông qua các cuộc gọi điện thoại (có thể được ghi âm lại), thư từ, fax, gặp gỡ trực tiếp, các nền ứng dụng truyền thông xã hội và email hoặc bất kỳ hình thức nào khác;
 5. Khi bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, hoặc tương tác với chúng tôi qua Nền tảng. Trường hợp này bao gồm thông qua tập tin cookie mà chúng tôi có thể triển khai khi bạn tương tác với Nền tảng của chúng tôi;
 6. Khi bạn cấp quyền trên thiết bị của bạn để chia sẻ thông tin với Dịch Vụ/Nền tảng của chúng tôi
 7. Khi bạn liên kết tài khoản PagesWebsite với tài khoản mạng xã hội của bạn hoặc các tài khoản bên ngoài khác hoặc sử dụng các tính năng mạng xã hội khác, phù hợp với các chính sách của nhà cung cấp;
 8. Khi bạn thực hiện các giao dịch thông qua Dịch vụ/Nền tảng của chúng tôi hoặc cung cấp thông tin gửi cho chúng tôi để sử dụng dịch vụ hoặc yêu cầu hỗ trợ;
 9. Khi bạn cung cấp ý kiến phản hồi hoặc gửi khiếu nại cho chúng tôi;
 10. Khi bạn đăng ký tham gia một cuộc thi, chương trình, sự kiện;
 11. Khi bạn gửi dữ liệu cá nhân của bạn cho chúng tôi vì bất kỳ lý do gì; và/hoặc
 12. Khi bạn thực hiện các hoạt động khác đối với Dịch vụ/Nền tảng của chúng tôi.

Các trường hợp trên không nhằm mục đích liệt kê đầy đủ các trường hợp và chỉ đưa ra một số trường hợp phổ biến về thời điểm dữ liệu cá nhân của bạn có thể bị thu thập.

2.2. Chúng tôi có thể thu thập thông tin của bạn từ bạn, các công ty liên kết, các bên thứ ba và từ các nguồn khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở đối tác kinh doanh (ví dụ như đơn vị cung ứng dịch vụ vận chuyển, thanh toán, đơn vị cung cấp giải pháp, hạ tầng kỹ thuật, công nghệ, truyền thông,…), cơ quan đánh giá tín dụng, các đơn vị, đối tác cung cấp dịch vụ marketing, giới thiệu, các chương trình khách hàng thân thiết, những người dùng khác sử dụng Các Dịch Vụ/Nền tảng của chúng tôi hoặc các nguồn dữ liệu công khai có sẵn hay các nguồn dữ liệu của nhà nước…

2.3. Trong một số trường hợp, bạn có thể cung cấp dữ liệu cá nhân của các cá nhân khác cho chúng tôi (ví dụ như thành viên gia đình, bạn bè hoặc những người trong danh sách liên hệ của bạn). Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của họ, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn đã nhận được sự đồng ý của họ cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của họ theo Chính sách này.

3. PAGESWEBSITE SẼ THU THẬP NHỮNG DỮ LIỆU GÌ?

3.1. Trừ trường hợp được quy định khác đi trong Chính sách này, dữ liệu cá nhân mà PagesWebsite có thể thu thập bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm, có thể là một phần hoặc toàn bộ các thông tin như được liệt kê dưới đây:

 1. họ tên;
 2. địa chỉ email;
 3. ngày sinh;
 4. địa chỉ (chẳng hạn như địa chỉ nơi ở, địa chỉ thanh toán và/hoặc giao nhận hàng hóa;...)
 5. tài khoản ngân hàng và thông tin thanh toán
 6. số điện thoại;
 7. giới tính;
 8. thông tin được gửi bởi hoặc liên quan đến (các) thiết bị được sử dụng để truy cập vào Các Dịch vụ/Nền tảng của chúng tôi;
 9. thông tin về mạng của bạn, bao gồm danh sách liên hệ của bạn khi đồng ý chia sẻ trên thiết bị của bạn, và những người và tài khoản mà bạn có tương tác;
 10. hình ảnh hoặc âm thanh hoặc video;
 11. thông tin về nhân thân được cấp bởi chính phủ hoặc các thông tin khác phục vụ cho các mục đích đánh giá pháp lý, nhận biết khách hàng, xác minh thông tin và/hoặc phòng chống gian lận của chúng tôi;
 12. dữ liệu truyền thông hoặc liên lạc, ví dụ như các tùy chọn nhận thông tin quảng cáo từ chúng tôi hoặc các bên thứ ba của bạn, tùy chọn phương tiện liên lạc và lịch sử thông tin liên lạc với chúng tôi, các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, và các bên thứ ba khác;
 13. thông tin sử dụng và giao dịch, bao gồm chi tiết về lịch sử tìm kiếm, giao dịch, quảng cáo và nội dung hiển thị mà tương tác với Dịch vụ/Nền tảng, cũng như các sản phẩm và dịch vụ có liên quan của bạn;
 14. bất kỳ thông tin nào khác về người dùng khi người dùng đăng nhập để sử dụng Dịch vụ/Nền tảng của chúng tôi, và khi người dùng sử dụng Dịch vụ/Nền tảng, cũng như thông tin về việc người dùng sử dụng Các Dịch Vụ hoặc trang web/ứng dụng di động của chúng tôi như thế nào; và dữ liệu tổng hợp về nội dung người dùng sử dụng.

Các trường hợp trên không nhằm mục đích liệt kê đầy đủ các trường hợp và chỉ đưa ra một số trường hợp phổ biến về dữ liệu cá nhân của bạn có thể bị thu thập.

3.2. Các thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi có thể đúng hoặc không đúng, chúng tôi không có nghĩa vụ kiểm chứng hoặc can thiệp chỉnh sửa thông tin của bạn (nếu không có yêu cầu từ bạn), bạn phải tự chịu trách về tính chính xác, trung thực, hợp pháp liên quan đến các thông tin mà bạn đã cung cấp.

3.3. Nếu bạn đăng nhập để trở thành Người sử dụng các Dịch vụ/Nền tảng của chúng tôi thông qua sử dụng tài khoản mạng xã hội của Bạn (“Tài khoản Mạng Xã hội”), liên kết tài khoản của bạn với Tài khoản Mạng Xã hội của bạn hoặc sử dụng bất cứ tính năng mạng xã hội nào, chúng tôi có quyền truy cập thông tin về bạn mà bạn đã cung cấp một cách tự nguyện cho nhà cung cấp dịch vụ Tài khoản Mạng Xã hội của Bạn tuân theo các chính sách của các nhà cung cấp dịch vụ này, và chúng tôi sẽ quản lý, xử lý và sử dụng các dữ liệu cá nhân này của bạn theo các quy định của Chính sách này tại mọi thời điểm.

3.4. Nếu bạn không muốn chúng tôi thu thập thông tin/dữ liệu cá nhân nói trên, bạn có thể chọn không tham gia vào bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo bằng văn bản đến chúng tôi, điều đó có nghĩa bạn sẽ dừng việc sử dụng Dịch vụ/Nền tảng.

Bạn cũng có thể rút lại sự đồng ý, yêu cầu xóa, hạn chế xử lý, phản đối xử lý, yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân, truy cập hoặc điều chỉnh thông tin bạn đã cung cấp cho chúng tôi thông qua hình thức văn bản. Tuy nhiên, lưu ý rằng việc từ chối, hạn chế hoặc hủy bỏ cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn có thể ảnh hưởng đến các quyền lợi của bạn khi sử dụng Dịch vụ/Nền tảng.

4. THU THẬP CÁC DỮ LIỆU KHÁC

4.1 Như với hầu hết các trang web và các ứng dụng di động khác, thiết bị của bạn gửi thông tin có thể gồm có dữ liệu về bạn, được một máy chủ web ghi lại khi bạn sử dụng Dịch vụ/Nền tảng của chúng tôi. Thông tin này thông thường bao gồm nhưng không giới hạn địa chỉ IP, hệ điều hành của máy tính/thiết bị di động, loại trình duyệt, loại thiết bị di động, các đặc điểm của thiết bị di động, mã định danh thiết bị thống nhất (UDID) hoặc mã định danh thiết bị di động (MEID) của thiết bị di động của bạn, địa chỉ tham chiếu của Trang web/ứng dụng di động (nếu có), các trang mà bạn đã truy cập đến trên trang web/ứng dụng di động của chúng tôi và thời gian truy cập và đôi khi là "cookie" (có thể vô hiệu hóa bằng cách sử dụng tùy chọn trình duyệt của bạn) để giúp trang web/ứng dụng di động ghi nhớ lần truy cập cuối cùng của bạn. Nếu bạn đăng nhập, thông tin này được liên kết với tài khoản cá nhân của bạn. Thông tin này cũng được đưa vào các số liệu thống kê ẩn danh để giúp chúng tôi hiểu được khách truy cập sử dụng trang web/ứng dụng di động của chúng tôi như thế nào.

4.2 Các ứng dụng di động của chúng tôi có thể thu thập thông tin chính xác về địa chỉ của thiết bị di động của bạn sử dụng các công nghệ như GPS, Wi-Fi,…Chúng tôi thu thập, sử dụng, công bố và/hoặc xử lý các thông tin này cho một hoặc nhiều mục đích bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ được cung cấp dựa trên vị trí mà bạn yêu cầu hoặc chuyển các nội dung có liên quan đến bạn dựa trên vị trí của bạn hoặc cho phép bạn chia sẻ vị trí của bạn cho các Người sử dụng khác như là một phần của các Dịch vụ được cung cấp bởi các ứng dụng di động của chúng tôi. Đối với phần lớn các thiết bị di động, bạn có thể rút lại sự cho phép để chúng tôi được thu thập các thông tin này dựa trên vị trí của bạn thông qua các cài đặt trên thiết bị. Nếu bạn có câu hỏi nào về cách thức vô hiệu hóa các dịch vụ vị trí trên thiết bị di động của bạn, vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp dịch vụ thiết bị di động hoặc nhà sản xuất thiết bị của bạn.

4.3. Như khi bạn truy cập Dịch vụ/Nền tảng của chúng tôi, khi bạn xem các nội dung và quảng cáo và truy cập vào phần mềm/tính năng khác trên Dịch vụ/Nền tảng của chúng tôi hoặc thông qua Dịch vụ, các thông tin có thể được gửi đến cho chúng tôi (bao gồm nhưng không giới hạn, địa chỉ IP, hệ điều hành, v.v..); nhưng, thay vì các số lượt xem trang, thiết bị của bạn gửi đến chúng tôi các thông tin về nội dung, quảng cáo được xem và/hoặc phần mềm được cài đặt.

5. COOKIES

5.1. Đôi khi chúng tôi hoặc các nhà cung cấp dịch vụ được cho phép và các đối tác quảng cáo của chúng tôi có thể sử dụng "cookie" hoặc các tính năng khác để cho phép chúng tôi hoặc các bên thứ ba thu thập hoặc chia sẻ thông tin liên quan đến việc sử dụng của bạn đối với Dịch vụ/Nền tảng của chúng tôi. Các tính năng này sẽ giúp chúng tôi cải thiện Dịch vụ/Nền tảng và giúp chúng tôi cung cấp, giúp chúng tôi đề xuất các dịch vụ và tính năng mới, và/hoặc cho phép chúng tôi và các đối tác quảng cáo của chúng tôi cung cấp các nội dung có liên quan hơn đến bạn. "Cookie" là các mã danh định được lưu trữ trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn lưu trữ các dữ liệu về máy tính hoặc thiết bị, bằng cách nào và khi nào Dịch vụ/Nền tảng được sử dụng hay truy cập, bởi bao nhiêu người và để theo dõi những hoạt động trong Các Trang web/ứng dụng di động của chúng tôi. Chúng tôi có thể liên kết thông tin cookie với dữ liệu cá nhân. Cookie cũng liên kết với thông tin về những nội dung bạn đã chọn/sử dụng Dịch vụ/Nền tảng mà bạn đã xem. Thông tin này được sử dụng để theo dõi quá trình sử dụng dịch vụ của bạn, để chuyển tải nội dung phù hợp với sở thích hoặc nhu cầu của bạn, để cho phép các đối tác cung cấp dịch vụ quảng cáo cung cấp dịch vụ quảng cáo trên các trang thông qua mạng Internet và để thực hiện phân tích dữ liệu và hoặc theo dõi việc sử dụng Dịch vụ.

5.2. Bạn có thể từ chối sử dụng cookie bằng cách chọn các thiết lập thích hợp trên trình duyệt hoặc thiết bị của bạn. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng nếu bạn thực hiện thao tác này bạn có thể không sử dụng được các chức năng đầy đủ của Dịch vụ/Nền tảng của chúng tôi.

6. CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN BẠN CUNG CẤP CHO CHÚNG TÔI NHƯ THẾ NÀO?

6.1. Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho một phần hoặc toàn bộ các mục đích sau đây:

 1. để xem xét và/hoặc xử lý đơn đăng ký/giao dịch của bạn với chúng tôi hoặc giao dịch hay thư từ của bạn với các bên thứ ba qua Dịch vụ/Nền tảng;
 2. để quản lý, điều hành, cung cấp và/hoặc quản lý việc bạn sử dụng và/hoặc truy cập Dịch vụ/Nền tảng của chúng tôi (bao gồm các sở thích, nhu cầu của bạn);
 3. để đáp ứng, xử lý, giải quyết hoặc hoàn tất một giao dịch và/hoặc đáp ứng các yêu cầu của bạn đối với các sản phẩm và dịch vụ nhất định và thông báo cho bạn về các vấn đề dịch vụ và các hoạt động tài khoản bất thường;
 4. để thực thi các Điều Khoản Dịch Vụ, Chính sách, quy trình, thỏa thuận khác của chúng tôi;
 5. để bảo vệ sự an toàn cá nhân và các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của người khác;
 6. để phục vụ mục đích nhận dạng, xác minh, đánh giá pháp lý hoặc để nhận biết khách hàng;
 7. để đánh giá và đưa ra các quyết định liên quan đến hồ sơ tín dụng và rủi ro của bạn và tính đủ điều kiện để cho vay, trả sau hoặc cho các sản phẩm tín dụng (nếu có);
 8. để duy trì và quản lý bất kỳ bản cập nhật phần mềm nào và/hoặc các bản cập nhật khác và sự hỗ trợ có thể được yêu cầu tùy lúc nhằm đảm bảo Dịch vụ/Nền tảng của chúng tôi hoạt động suôn sẻ;
 9. để giải quyết hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho dịch vụ khách hàng, thực hiện các yêu cầu của bạn, giải quyết hoặc trả lời bất kỳ thắc mắc nào được gửi bởi bạn hoặc thay mặt bạn;
 10. để liên hệ với bạn ví dụ qua các hình thức như điện thoại, tin nhắn văn bản và/hoặc tin nhắn fax, zalo, email và/hoặc thư hoặc cách khác nhằm mục đích quản trị và/hoặc quản lý quan hệ của bạn với chúng tôi hoặc việc bạn sử dụng Dịch vụ/Nền tảng của chúng tôi;
 11. để cho phép các người dùng khác tương tác hoặc liên lạc với bạn hoặc thấy một số hoạt động của bạn trên Dịch vụ/Nền tảng, bao gồm để thông báo cho bạn khi một người dùng khác đã gửi cho bạn một tin nhắn riêng tư hoặc đăng nhận xét về bạn trên Dịch vụ/Nền tảng hoặc để liên kết với việc bạn sử dụng các tính năng xã hội trên Dịch vụ/Nền tảng;
 12. để tiến hành các hoạt động nghiên cứu, phân tích và phát triển (bao gồm nhưng không giới hạn phân tích dữ liệu, khảo sát, phát triển và/hoặc lập đặc tính sản phẩm và dịch vụ), để phân tích cách thức bạn sử dụng Dịch vụ/Nền tảng của chúng tôi, để giới thiệu sản phẩm và/hoặc dịch vụ theo sự quan tâm của bạn, để cải thiện Các Dịch Vụ hoặc sản phẩm của chúng tôi và/hoặc để cải thiện trải nghiệm khách hàng của bạn;
 13. để cho phép kiểm tra và khảo sát khác để, ngoài những hoạt động khác, xác thực quy mô và thành phần của đối tượng mục tiêu của chúng tôi, và hiểu được trải nghiệm của bạn với việc sử dụng Dịch vụ/Nền tảng của chúng tôi;
 14. vì mục đích tiếp thị và quảng cáo, trong trường hợp này, để gửi cho bạn qua các phương tiện và phương thức liên lạc khác nhau, thông tin và tài liệu tiếp thị và quảng bá liên quan đến các sản phẩm và/hoặc dịch vụ (bao gồm, nhưng không giới hạn các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của các bên thứ ba mà PagesWebsite có thể hợp tác hoặc liên kết) mà PagesWebsite (và/hoặc các bên liên kết hoặc công ty có liên quan của nó) có thể bán, tiếp thị hoặc quảng bá, cho dù các sản phẩm hoặc dịch vụ;
 15. để cung cấp các chương trình và ưu đãi khách hàng thường xuyên, đối tác và sự kiện khuyến mại, cũng như các chiến dịch marketing của PagesWebsite hoặc đối tác liên kết;
 16. để đáp ứng các thủ tục pháp lý hoặc để tuân thủ hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành, và các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc khi chúng tôi thực sự tin tưởng rằng việc tiết lộ thông tin là cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn, đáp ứng các yêu cầu đáp ứng các yêu cầu công bố thông tin theo yêu cầu đối với PagesWebsite hoặc các công ty liên kết hợp tác;
 17. để lập số liệu thống kê và nghiên cứu đáp ứng yêu cầu báo cáo và/hoặc duy trì quản lý nội bộ hoặc theo quy định;
 18. để thực hiện quy trình tìm hiểu và xác minh hoặc các hoạt động sàng lọc khác (bao gồm nhưng không giới hạn kiểm tra lý lịch) tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định pháp luật hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc các thủ tục kiểm soát rủi ro của chúng tôi, có thể được pháp luật yêu cầu hoặc có thể đã được chúng tôi áp dụng;
 19. để kiểm tra Các Dịch Vụ của chúng tôi hoặc hoạt động của PagesWebsite;
 20. để ngăn chặn hoặc điều tra bất kỳ hoạt động gian lận thực tế hoặc bị nghi ngờ nào đối với hoạt động của chúng tôi, gian lận, các hành vi phi pháp, thiếu sót hay hành vi sai trái nào, cho dù có liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ/Nền tảng của chúng tôi hay không hay bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ quan hệ của bạn với chúng tôi;
 21. Để đáp ứng bất cứ các mối đe dọa hoặc yêu cầu thực tế nào được khẳng định chống lại PagesWebsite hoặc các yêu cầu khác liên quan đến các Nội dung vi phạm quy định của các bên thứ ba;
 22. để lưu trữ, lập máy chủ, sao lưu (cho dù là vì mục đích khôi phục sau thảm họa hoặc mục đích khác) đối với dữ liệu cá nhân của bạn;
 23. để xử lý và/hoặc tạo thuận tiện cho một giao dịch tài sản kinh doanh hoặc một giao dịch tài sản kinh doanh tiềm năng, trường hợp giao dịch đó liên quan đến PagesWebsite như một bên tham gia hoặc chỉ liên quan đến một công ty hay công ty liên kết của PagesWebsite như một bên tham gia hoặc liên quan đến PagesWebsite và/hoặc bất kỳ một hay nhiều công ty hoặc công ty liên kết của PagesWebsite như (các) bên tham gia, và có thể có các tổ chức bên thứ ba khác tham gia giao dịch như thế. "Giao dịch tài sản kinh doanh" là các giao dịch mua, bán, cho thuê, sáp nhập, hợp nhất hoặc bất kỳ hoạt động mua lại, thanh lý hay tài trợ nào của một tổ chức hoặc một phần của một tổ chức hoặc của bất kỳ hoạt động kinh doanh hay tài sản nào của một tổ chức; và/hoặc
 24. bất kỳ mục đích nào khác mà chúng tôi thông báo cho bạn tại thời điểm xin sự cho phép của bạn.

(gọi chung là “Các Mục Đích”)

6.2. Việc bạn đồng ý cung cấp thông tin các nhân và sử dụng dịch vụ của chúng tôi có nghĩa là bạn đã xác nhận, cho phép và đồng ý rằng chúng tôi có thể truy cập, lưu trữ, xử lý và tiết lộ thông tin Tài khoản và Nội dung của bạn nếu luật pháp yêu cầu làm như vậy hoặc theo lệnh của tòa án hoặc của bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc cơ quan quản lý nào có thẩm quyền đối với PagesWebsite hoặc các chi nhánh của PagesWebsite, đối tác liên kết của PagesWebsite hoặc với lý do chính đáng PagesWebsite tin rằng việc truy cập, lưu giữ hoặc tiết lộ đó là cần thiết và chính đáng để: (a) tuân thủ quy trình pháp lý; (b) tuân thủ yêu cầu từ bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc cơ quan quản lý nào có thẩm quyền đối với PagesWebsite hoặc các chi nhánh có liên quan của PagesWebsite, đối tác liên kết của PagesWebsite; (c) thực thi Điều khoản Dịch vụ, Chính sách, quy trình, thỏa thuận khác của chúng tôi hoặc Chính sách Bảo mật này; (d) phản hồi bất kỳ khiếu nại nào cho là nguy cơ hoặc đang xảy ra trên thực tế để chống lại PagesWebsite hoặc các chi nhánh có liên quan hoặc khiếu nại khác rằng bất kỳ Nội dung nào vi phạm quyền của bên thứ ba; (e) đáp ứng các yêu cầu của bạn về dịch vụ khách hàng; hoặc (f) bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn cá nhân của PagesWebsite hoặc các chi nhánh có liên quan, người dùng và/hoặc công chúng.

7. PagesWebsite BẢO VỆ VÀ LƯU TRỮ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG BẰNG CÁCH NÀO

7.1. Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật khác nhau và luôn nỗ lực để đảm bảo sự an toàn của dữ liệu cá nhân của bạn trên các hệ thống của chúng tôi. Dữ liệu cá nhân của người dùng được lưu trữ đằng sau các mạng bảo mật và chỉ có thể được truy cập bởi một số nhân viên có quyền truy cập đặc biệt đến các hệ thống của chúng tôi.

7.2. Chúng tôi sẽ duy trì dữ liệu cá nhân tuân theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân và/hoặc các điều luật hiện hành khác. Có nghĩa là, chúng tôi sẽ hủy hoặc xóa thông tin nhận dạng ra khỏi dữ liệu cánhâncủa bạn khi chúng tôi nhận được yêu cầu của bạn phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành hoặc khi chúng tôi có lý do hợp lý để xác định rằng (i) việc lưu trữ dữ liệu cá nhân đó không còn phục vụ mục đích thu thập dữ liệu cá nhân đó nữa; (ii) việc lưu giữ không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích hợp pháp hay mục đích kinh doanh nào và (iii) không còn các lợi ích hợp pháp nào khác để tiếp tục lưu giữ các dữ liệu cá nhân này. Nếu bạn ngưng sử dụng Trang web/ứng dụng di động của chúng tôi, hoặc quyền của bạn được sử dụng Trang web/ứng dụng di động và/hoặc Các Dịch Vụ bị chấm dứt hoặc hủy bỏ, chúng tôi có thể tiếp tục lưu, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn tuân theo Chính sách bảo mật này và các nghĩa vụ của chúng tôi theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân. Tùy thuộc vào quy định của pháp luật, chúng tôi có thể hủy bỏ dữ liệu cá nhân của bạn một cách an toàn mà không cần thông báo trước cho bạn.

7.3. Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối xóa, hủy dữ liệu trong trường hợp yêu cầu của bạn không phù hợp với quy định của quy định hiện hành, hoặc do chúng tôi đánh giá yêu cầu đó có mục đích không an toàn, có thể hoặc có nguy cơ ảnh hưởng đến dịch vụ của chúng tôi, đối tác liên kết hoặc bên thứ ba.

8. PAGESWEBSITE CÓ TIẾT LỘ THÔNG TIN THU THẬP TỪ NGƯỜI TRUY CẬP HAY KHÔNG?

8.1 Trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh, chúng tôi sẽ/có thể cần phải sử dụng, xử lý, tiết lộ và/hoặc chuyển giao dữ liệu cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, đại lý và/hoặc các công ty liên kết hoặc công ty liên quan của chúng tôi, và/hoặc các bên thứ ba khác có thể ở Việt Nam hoặc bên ngoài Việt Nam (nếu có), vì một hay nhiều Mục Đích nói trên, và việc tiết lộ này sẽ được thực hiện theo đúng trình tự và quy định của pháp luật hiện hành. Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, đại lý và/hoặc các công ty liên kết hoặc công ty liên quan và/hoặc các bên thứ ba khác như thế sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn hoặc thay mặt chúng tôi hoặc ngược lại, vì một hoặc nhiều Mục Đích nói trên. Chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng các bên thứ ba và các công ty liên kết của chúng tôi giữ an toàn cho dữ liệu cá nhân của bạn khỏi bị truy cập, thu thập, sử dụng, tiết lộ, xử lý trái phép hoặc các rủi ro tương tự và chỉ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn miễn là dữ liệu cá nhân của bạn vẫn còn cần thiết cho những việc nêu trên Mục đích Các bên thứ ba như thế bao gồm:

 1. công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết và công ty liên quan của chúng tôi;
 2. người bán hoặc người mua mà bạn đã thực hiện giao dịch hoặc tương tác trên Dịch vụ/Nền tảng hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ cho các Mục đích đã nêu ở trên;
 3. những người sử dụng khác của Dịch vụ/Nền tảng của chúng tôi cho một hoặc nhiều các Mục đích đã nêu ở trên;
 4. nhà thầu, đại lý, nhà cung cấp dịch vụ và các bên thứ ba khác mà chúng tôi thuê để hỗ trợ hoặc bổ sung cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Những bên này bao gồm, nhưng không giới hạn ở những bên cung cấp các dịch vụ quản trị hoặc các dịch vụ khác cho chúng tôi bao gồm nhưng không giới hạn như công ty bưu chính, công ty viễn thông, đối tác quảng cáo và truyền thông, công ty công nghệ thông tin, các tổ chức hoạt động thương mại điện tử, và trung tâm dữ liệu;…
 5. các cơ quan quản lý có thẩm quyền đối với PagesWebsite hoặc nếu được cho phép theo Mục 6.2;
 6. người mua hoặc người thừa nhiệm khác trong trường hợp sáp nhập, thoái vốn, tái cơ cấu, tái tổ chức, giải thể hoặc bán hay chuyển nhượng một phần hoặc tất cả tài sản của PagesWebsite, cho dù là vấn đề đang diễn ra hay đang trong thủ tục phá sản, thanh lý hoặc thủ tục tương tự, trong đó dữ liệu cá nhân PagesWebsite lưu giữ về người dùng của chúng tôi nằm trong các tài sản được chuyển nhượng; hoặc cho một bên đối tác trong một giao dịch tài sản kinh doanh mà PagesWebsite hoặc bất kỳ công ty liên kết hay công ty liên quan nào của nó có tham gia giao dịch; và
 7. bên thứ ba mà chúng tôi tiết lộ thông tin vì một trong các Mục Đích và các bên thứ ba đó ngược lại họ sẽ thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn vì một hoặc nhiều Mục Đích.

8.2. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin bao gồm thông tin thống kê và nhân khẩu học về Người Dùng cũng như thông tin về việc sử dụng Các Dịch Vụ của người dùng với đối tác cung cấp dịch vụ quảng cáo và lập trình. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ thông tin thống kê và thông tin nhân khẩu học về người dùng của chúng tôi và việc họ sử dụng Các Dịch Vụ với các đối tác quảng cáo và bên thứ ba cung cấp dịch vụ quảng cáo, tái quảng cáo, và/hoặc lập trình.

8.3. Để tránh nghi ngờ, trong trường hợp các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân hoặc các điều luật hiện hành khác cho phép một tổ chức chẳng hạn như chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn mà không cần sự đồng ý của bạn, sự cho phép như thế của pháp luật sẽ tiếp tục áp dụng. Phù hợp với các quy định nêu trên và theo các quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các cơ sở pháp lý đã được công nhận, bao gồm tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, để thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn, để đạt được lợi ích hợp pháp và lý do của chúng tôi để sử dụng dữ liệu đó cao hơn bất kỳ phương hại nào đến quyền bảo vệ dữ liệu của bạn hoặc khi cần thiết liên quan với một yêu cầu pháp lý.

8.4. Các bên thứ ba có thể chặn hoặc truy cập trái phép dữ liệu cá nhân được gửi đến hoặc có Dịch vụ/Nền tảng, các công nghệ có thể hoạt động không chính xác hoặc không hoạt động như dự kiến, hoặc có người có thể truy cập, lạm dụng hoặc sử dụng sai trái thông tin mà không phải lỗi của chúng tôi. Tuy nhiên chúng tôi sẽ triển khai các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn theo quy định của các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân; tuy nhiên không thể đảm bảo sự bảo mật tuyệt đối chẳng hạn như trường hợp tiết lộ trái phép phát sinh từ hoạt động tin tặc vì ý đồ xấu hoặc hành vi tấn công của kẻ thứ ba mà không phải lỗi của chúng tôi.

9. THÔNG TIN VỀ TRẺ EM

Bố/mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em vui lòng giám sát và đảm bảo thông tin cá nhân, chịu trách nhiệm về các thông tin cá nhân của của trẻ em do quý phụ huynh giám hộ cung cấp cho PagesWebsite.

Khi bố/mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em cung cấp các thông tin dữ liệu của họ và trẻ em cho PagesWebsite có nghĩa là bố/mẹ hoặc người giám hộ đã xác nhận và đồng ý và tuân theo các nội dung và yêu cầu của Chính sách này.

10. THÔNG TIN THU THẬP BỞI CÁC BÊN THỨ BA

10.1. Dịch vụ/Nền tảng của chúng tôi sử dụng Google Analytics hoặc công cụ phân tích dữ liệu khác (“Công cụ phân tích”, có sử dụng cookie, là các tập tin văn bản trên thiết bị của bạn, để giúp Dịch vụ/Nền tảng phân tích cách thức người dùng sử dụng Dịch vụ/Nền tảng của chúng tôi. Thông tin được tạo bởi cookie về việc bạn sử dụng Dịch vụ/Nền tảng (bao gồm địa chỉ IP của bạn) sẽ được gửi đến và lưu bởi Nhà cung cấp công cụ trên các máy chủ tại trong nước, nước ngoài hoặc tại địa chỉ được ủy quyền khác. Nhà cung cấp công cụ sẽ sử dụng thông tin này để đánh giá việc bạn sử dụng Dịch vụ/Nền tảng của chúng tôi, soạn báo cáo về hoạt động Dịch vụ/Nền tảng dành cho các nhà điều hành Dịch vụ/Nền tảng và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động Dịch vụ/Nền tảng và việc sử dụng Internet. Nhà cung cấp công cụ cũng có thể gửi thông tin này cho các bên thứ ba trong trường hợp luật pháp có quy định như thế, hoặc trường hợp các bên thứ ba đó xử lý thông tin thay mặt Nhà cung cấp công cụ. Nhà cung cấp công cụ sẽ không liên kết địa chỉ IP của bạn với bất kỳ dữ liệu nào khác mà họ nắm giữ.

10.2. Chúng tôi, và các bên thứ ba, có thể trong từng thời điểm cung cấp các bản tải về ứng dụng phần mềm cho bạn sử dụng bởi Dịch vụ/Nền tảng hoặc thông qua Các Dịch Vụ. Những ứng dụng này có thể truy cập riêng, và cho phép một bên thứ ba xem, thông tin nhận dạng của bạn, chẳng hạn như tên, ID người dùng của bạn, Địa chỉ IP của thiết bị của bạn hoặc thông tin khác và bất kỳ cookie nào trước đây bạn có thể đã cài đặt hoặc đã được cài đặt cho bạn bởi một ứng dụng phần mềm hoặc trang web/ứng dụng di động của bên thứ ba. Ngoài ra, các ứng dụng này có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin trực tiếp cho các bên thứ ba. Các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba được cung cấp thông qua các ứng dụng này không thuộc sở hữu hay quyền kiểm soát của PagesWebsite. Bạn nên đọc các điều khoản và các chính sách khác được công bố bởi các bên thứ ba đó trên trang web/ứng dụng di động của họ hoặc nơi khác.

11. LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM VỀ NGHĨA VỤ BẢO MẬT VÀ CÁC TRANG WEB/ỨNG DỤNG DI ĐỘNG BÊN THỨ BA

11.1. Chúng tôi không đảm bảo tính bảo mật đối với dữ liệu cá nhân và/hoặc thông tin khác mà bạn cung cấp trên các trang web/ứng dụng di động của bên thứ ba. Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật khác nhau để duy trì sự an toàn của dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi lưu giữ hoặc kiểm soát. Dữ liệu cá nhân của bạn được lưu đằng sau các mạng bảo mật và chỉ có thể được truy cập bởi một số cá nhân giới hạn có quyền truy cập đặc biệt đến các hệ thống của chúng tôi, và đã được yêu cầu bảo mật dữ liệu cá nhân đó. Khi bạn sử dụng hoặc truy cập dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi bảo đảm có máy chủ bảo mật. Tất cả dữ liệu cá nhân hoặc thông tin cá nhân bạn cung cấp sẽ được mã hóa vào các cơ sở dữ liệu của chúng tôi để chỉ được truy cập như mô tả bên trên.

11.2. Nhằm cung cấp cho bạn giá trị gia tăng, chúng tôi có thể chọn các trang web/ứng dụng di động hoặc ứng dụng hoặc dịch vụ của bên thứ ba khác nhau để liên kết. Những trang được liên kết này có các chính sách về quyền riêng tư cũng như các biện pháp bảo mật riêng và độc lập. Ngay cả khi bên thứ ba đó có liên kết với chúng tôi, chúng tôi cũng không kiểm soát các trang web/ứng dụng di động hoặc phần mềm khác được liên kết này, mỗi trang đó có các phương pháp bảo vệ quyền riêng tư và thu thập dữ liệu riêng biệt, độc lập với chúng tôi. Dữ liệu thu thập bởi các đối tác cùng tiếp thị của chúng tôi hoặc trang web/ứng dụng di động hoặc phần mềm khác của bên thứ ba (ngay cả khi được cung cấp trên hoặc thông qua Dịch vụ/Nền tảng của chúng tôi) có thể không được chúng tôi tiếp cận và/hoặc lưu giữ.

11.3. Do đó chúng tôi không chịu trách nhiệm hay trách nhiệm pháp lý đối với nội dung, các biện pháp bảo mật (hoặc sự thiếu biện pháp bảo mật) và các hoạt động của các trang web/ứng dụng di động hoặc phần mềm khác được liên kết này. Những trang web/ứng dụng di động hoặc phần mềm khác được liên kết này chỉ vì sự thuận tiện cho bạn và do đó bạn tự chịu trách nhiệm khi truy cập chúng. Tuy nhiên, chúng tôi chịu trách nhiệm về bảo vệ trong phạm vi của Dịch vụ/Nền tảng của chúng tôi.

12. PagesWebsite SẼ CHUYỂN THÔNG TIN CỦA BẠN RA NƯỚC NGOÀI?

Thông tin và/hoặc dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chuyển ra nước ngoài, lưu trữ hoặc xử lý bên ngoài quốc gia của bạn cho một hoặc nhiều Mục đích. PagesWebsite sẽ chỉ chuyển dữ liệu cá nhân của bạn ra nước ngoài khi phù hợp với các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

13. BẠN CÓ THỂ RÚT LẠI SỰ ĐỐNG Ý, YÊU CẦU HẠN CHẾ XỬ LÝ, PHẢN ĐỐI XỬ LÝ, YÊU CẦU CUNG CẤP DỮ LIỆU CÁ NHÂN, TRUY CẬP HOẶC ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẠN ĐÃ CUNG CẤP CHO CHÚNG TÔI BẰNG CÁCH NÀO?

13.1. Rút Lại Sự Đồng Ý, yêu cầu hạn chế, phản đối xử lý dữ liệu, xóa dữ liệu

Bạn có thể rút lại sự đồng ý cho phép, yêu cầu hạn chế, phản đối, xóa dữ liệu trong việc thu thập, xử lý, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đang lưu giữ hoặc kiểm soát bằng cách gửi văn bản hoặc gửi email có đính kèm văn bản yêu cầu cho chúng tôi tại địa chỉ email: info@pageswebsite.com  và chúng tôi sẽ xử lý các yêu cầu này theo Chính Sách Bảo Mật cũng như quy định pháp luật có liên quan.

Tuy nhiên, việc bạn rút lại sự cho phép, yêu cầu hạn chế, phản đối xử lý dữ liệu cá nhân, xóa dữ liệu có thể đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ không thể tiếp tục cung cấp các Dịch vụ đến bạn và chúng tôi có thể cần phải chấm dứt mối quan hệ hiện tại giữa bạn và/hoặc hợp đồng mà bạn có với Chúng tôi.

13.2. Yêu cầu cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân

13.2.1. Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của chính bản thân bạn cho bạn bằng cách gửi văn bản hoặc gửi email có đính kèm văn bản yêu cầu cho chúng tôi tại địa chỉ email: info@pageswebsite.com. Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho các tổ chức, cá nhân khác hoặc của các tổ chức, cá nhân khác cho bạn với điều kiện bạn phải cung cấp được ủy quyền hợp lệ hoặc tài liệu khác chứng minh chấp thuận của chủ thể dữ liệu theo quy định của pháp luật.

13.2.2. Yêu cầu của bạn chỉ được coi là hợp lệ và được chấp nhận xử lý khi có đầy đủ các thông tin cần thiết và sử dụng đúng biểu mẫu theo quy định. Khi bạn yêu cầu, chúng tôi sẽ gửi biểu mẫu cho bạn để bạn thực hiện.

13.2.3. Tùy từng thời điểm và sự xem đánh giá của chúng tôi, chúng tôi có thể tính một khoản phí hợp lý cho bạn để giải quyết và xử lý yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn. Nếu chúng tôi có tính phí, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn mức lệ phí vào từng trường hợp cụ thể, bạn có quyền tiếp tục yêu cầu cung cấp dữ liệu hoặc hủy bỏ yêu cầu này.

13.2.4. Trong trường hợp yêu cầu của bạn là hợp lệ theo quy định của pháp luật và thuộc trường hợp chúng tôi được phép cung cấp dữ liệu, chúng tôi sẽ thông báo đến bạn thông qua các phương thức liên lạc phù hợp về thời gian, địa điểm, hình thức cung cấp dữ liệu cá nhân, chi phí (nếu có), phương thức, thời hạn thanh toán (nếu có) và chúng tôi sẽ cung cấp dữ liệu cá nhân theo đúng thông báo này và các thủ tục khác theo quy định của pháp luật.

13.2.5. Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân, trường hợp các điều luật đó yêu cầu và/hoặc cho phép một tổ chức từ chối cung cấp dữ liệu cá nhân trong các trường hợp như thế.

13.3. Yêu Cầu Truy Cập đến hoặc Sửa Dữ Liệu Cá Nhân

13.3.1. Nếu bạn đã đăng ký một tài khoản với chúng tôi, cá nhân bạn có thể truy cập và/hoặc sửa dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đang lưu giữ hoặc kiểm soát thông qua trang Thiết Lập Tài Khoản trên Nền tảng. Nếu bạn chưa đăng ký tài khoản với chúng tôi, cá nhân bạn có thể yêu cầu truy cập và/hoặc sửa dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đang lưu giữ hoặc kiểm soát bằng cách gửi yêu cầu bằng văn bản hoặc gửi email có đính kèm văn bản yêu cầu cho chúng tôi tại địa chỉ email: info@pageswebsite.com.

13.3.2 Tùy từng thời điểm và sự xem đánh giá của chúng tôi, chúng tôi có thể tính một khoản phí hợp lý cho bạn để giải quyết và xử lý yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn. Nếu chúng tôi có tính phí, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn mức lệ phí vào từng trường hợp cụ thể, bạn có quyền tiếp tục yêu cầu cung cấp dữ liệu hoặc hủy bỏ yêu cầu này.

13.3.3 Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối sửa dữ liệu cá nhân của bạn theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân, trường hợp các điều luật đó yêu cầu và/hoặc cho phép một tổ chức từ chối sửa dữ liệu cá nhân trong các trường hợp như thế.

14. THẮC MẮC, QUAN NGẠI HOẶC KHIẾU NẠI? LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc, yêu cầu bảo vệ hoặc khiếu nại nào về các phương pháp bảo vệ quyền riêng tư của chúng tôi vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN PAGESWEBSITE

Địa chỉ trụ sở: Số 36, Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Email: info@pageswebsite.com

Gửi yêu cầu

Gửi yêu cầu, thắc mắc để được hỗ trợ sớm nhất.

 
0963635546